Senaste inläggen

Av Elsa Johansson - Onsdag 20 mars 11:09

 

Om du har ett nystartat företag eller ett äldre som du nu känner dig redo att expandera gäller det att börja arbeta fokuserat för att skapa snabb tillväxt. Få företag växer organiskt utan att det finns drivna och dedikerade medarbetare och ägare bakom dem. Få företag växer heller utan att det finns en tydlig tillväxtstrategi och affärsstödjande verktyg i bakgrunden.


En av de viktigaste sakerna ett företag som vill växa behöver är ett bra crm-system; ett customer relations management-system där du fyller på med information om dina befintliga kunder och prospekt. Rätt använt är detta ett bra sätt att expandera din försäljning till de kunder du redan har.


Bygg en kundtratt


Utöver crm är ett system för så kallad marketing automation ett bra verktyg för en maximerad försäljning. Med en marketing automation-programvara segmenterar du dina kunder utifrån var i leads-processen (tratten) de är och kan styra riktad marknadsföring utifrån det. Håller de på och letar skickar du information om din produkt och om de är intresserade ger du dem tydligare säljbudskap.


Maxa mailen men spamma inte


Något som fortfarande är effektivt i leads-generering är e-post marknadsföring. Se till att bygga upp en strategi här, gärna med hjälp av automatiseringen. Bygg upp en prenumerantbas för nyhetsbrev, se till att följa upp dina kunders behov (särskilt om din produkt/försäljning är cyklisk) och maila dem när de behöver handla av dig. Men du - ingen gillar en spammare så skicka bara när det är rätt.


Bli digital i din marknadsföring


Att köpa media är dyrt - men ofta nödvändigt. Här gäller det att vara noggrann med målgruppsanalysen så att du vet var dina kunder befinner sig och kan rikta din köpta kommunikation dit. Se också till att använda egna gratiskanaler (A och O i all digital kommunikation ) som exempelvis din hemsida, ditt nyhetsbrev och dina sociala kanaler på Facebook och Instagram.


Belöna återkommande kunder


Att ta fram ett lojalitetsprogram för kunder är nästan alltid en bra idé oavsett vad det är du säljer. Har någon köpt av dig en gång? Se till att ge dem incitament att komma tillbaka och köpa mer. Köper någon ofta? Var generös med både rabatter, returer och kundtjänst. Att få återkommande kunder är det billigaste sättet att driva tillväxt på.


Lär av andra


Benchmarking är alla säljares bästa vän. De bästa tipsen för marknadsföring hittar du ofta hos andra. Se till att hålla dig ajour med vad dina konkurrenter gör och hitta best praxis i närliggande branscher. Det är inget fel med att plocka bra idéer från andra och göra något eget av dem. Snarare tvärtom, det är nästintill tjänstefel att inte göra det.


Några avslutande ord: snabb tillväxt kostar pengar och kräver engagemang. Se till att ha rätt personal anställd för att kunna driva tillväxt. Hittar du inte kompetens kan det vara idé att låta tillväxten stå tillbaka hellre än att anställa någon som inte levererar.

ANNONS
Av Elsa Johansson - 26 oktober 2018 09:24

I takt med att klimatförändringarna ökar börjar samhällen att sträva efter att bli så klimatsmarta som möjligt. Fossil energi är inte bra för klimatet och den förnybara energin bör öka kraftigt. Förnybar energi är energikällor som hela tiden förnyas, som till exempel energi från vind och sol. I ett hållbart klimatsamhälle måste även lantbruken alltmer börja använda förnybara energikällor, vilket bidrar till ett naturligt kretslopp.


Solen, en ren källa till energi

 

 
Det finns stor potential för lantbruk att producera stora mängder solenergi i Sverige, men det är än så länge bara en liten del av alla lantbruk som har ett hem med förnybar energi. Det beror till stora delar på begränsningar inom tekniken i form av bland annat svaga elnät ute på landsbygden, men det är även en ekonomisk fråga. Ett solenergisystem är en stor investering och det är viktigt att alltid vända sig till proffs när man ska anlita installation av solceller. Lantbruk har en stor fördel när det gäller att placera solpaneler hus. Det finns nämligen stora byggnader med stora tak, dock finns det regler för solpaneler på djurstallar. Med ett solenergisystem kan lantbruken minska sina utgifter och på så sätt få en starkare roll konkurrensmässigt och samtidigt bidra till minskade koldioxidutsläpp, då solenergi är den renaste formen av energi.

 

Vindkraftverk, på gott och ont


 

Vinden är en bra energikälla och är, liksom solen, väldigt ren. Vindkraftverket tar och gör om rörelseenergin till el och ett litet vindkraftverk kan producera en bra mängd el och energi till ett lantbruk. Att placera ut ett vindkraftverk kräver att man tar stor hänsyn till djur, natur och kulturvärden. Speciellt fåglar och fladdermöss kan påverkas negativt av ett vindkraftverk, framför allt deras flyttväg och samtidigt kan det öka risken för kollision. Men även verksamheter som friluftsliv och naturturism kan få negativa konsekvenser. Fördelen med vindkraft för ett lantbruk är att det är en relativt billig investering, ett mindre vindkraftverk kräver inget bygglov och öppet landskap och mark brukar inte vara ett problem för ett lantbruk.


Bioenergi


 

Biomassan räknas som bioenergi och till stor del kommer den från skogsråvaror, men det går även att odla biomassa. Det kan till exempel vara energiskog av salix och andra energigrödor, men även restprodukter som stallgödsel kan användas till biogasframställning i större utsträckning än vad det görs idag.


Förnybara energier är framtiden för lantbruken

 

Solen och vinden är tillsammans med vatten och biomassa förnybara energier. Vattenkraftverk byggs dock inte så mycket längre, eftersom de har en stor inverkan på naturen. De övriga tre alternativen är dock utmärkta energikällor för lantbrukare. Att vara självförsörjande på el för ett lantbruk kan vara en viktig inkomstkälla, liksom en viktig del för såväl miljön som klimatet.

ANNONS
Av Elsa Johansson - 24 maj 2018 08:09

Är du egenföretagare eller funderar du på att starta eget? I vilket fall kan det vara en bra idé att använda dig av en konsult. Vi ska i den här artikeln lista 6 skäl för varför detta är fallet.

  

1. Ett utmärkt sätt för dig som just har startat eget att få en bra start

Om du funderar på att starta eget, eller just har kommit igång med ditt företag, kan det var klokt att använda dig av konsulthjälp. En affärskonsult kan till exempel ge dig värdefulla tips för att starta ett framgångsrikt företag, något som faktiskt kan bli skillnaden mellan framgång och misslyckande. Genom att välja en konsult från ett framgångsrikt konsultföretag som är verksamt inom din bransch försäkrar du dig om att du får tillgång till bästa tänkbara expertis. Denna person kan alltså hjälpa dig till en bra start genom sin gedigna kunskap om branschen i fråga. Detta är förstås oerhört förmånligt för dig som är ny eftersom det förser dig med den trygghet och erfarenhet som mycket väl kan krävas för att du ska lyckas med ditt företag.

 

2. Konsulthjälp kan få ditt företag att växa

Även om du har varit med ett tag inom branschen och har drivit ditt eget företag under en längre tid kan det fortfarande vara klokt att använda konsulttjänster för att få ditt företag att växa. Kanske går affärerna inte så bra som du tänkt dig, och då kan det vara ovärderligt med en erfaren konsult. Denne kan nämligen förse dig med tips och råd om åtgärder du behöver ta för att vända en negativ trend till något positivt.


Det är dock inte enbart i de fall då det går dåligt för ditt företag som det kan vara en bra idé att använda dig av konsulthjälp. Även om det går bra kan en kunnig och erfaren konsult nämligen mycket väl kunna få ditt företag att bli ännu mer framgångsrikt. Även om du känner till branschen väl och saker och ting går i rätt riktning är chansen stor att en erfaren konsult från ett konsultföretag med gott rykte kan branschen ännu bättre än du själv. På så sätt kan denne förse dig med rådgivning gällande saker du tidigare inte tagit i beaktning och som kan ge din verksamhet ytterligare ett lyft.


3. En investering du med största sannolikhet kommer att tjäna på i det långa loppet

Att använda sig av konsulthjälp är något som kostar pengar. Just detta faktum kanske är orsaken till att du väljer att försöka klara dig på egen hand. Det är framförallt lätt att förstå varför du som är nyföretagare kan resonera på detta sätt. Självklart kan det mycket väl hända att du lyckas på egen hand men samtidigt är det en stor risk. Även fast det kostar att använda sig av konsulthjälp kan det därför vara klokt att göra det för att öka dina chanser att lyckas så mycket som möjligt. Se det därför istället som en investering som i det långa loppet mycket väl kan komma att betala av sig. Tips och råd från en erfaren konsult kan som tidigare nämnt vara det som utgör skillnaden mellan framgång och misslyckande. Just därför är det alltså en investering som det i de flesta fall är värt att göra.

Vidare kan du även tjäna pengar på att använda dig av konsulthjälp eftersom det är billigare än att anställa en person på heltid.


4. Stor mängd olika konsultbolag att välja mellan

Utbudet av konsultbolag är mycket stort. Bara när det gäller konsultbolag Stockholm finns det hundratals olika att välja mellan. Utbudet blir förstås ännu större när det gäller hela landet. Detta stora utbud innebär att du har flera olika alternativ att välja bland, något som i sin tur innebär en ökad chans för att du ska lyckas finna en konsult eller ett konsultbolag som passar just dig.


5. Stor chans att du lyckas finna en konsult som är specialiserad inom just ditt område

En följd av det stora utbudet av konsultföretag som finns här i landet är att det innebär en ökad chans för dig att lyckas finna en konsult som är specialiserad inom just det område du är verksam inom. Genom att välja en sådan som dessutom har mångårig erfarenhet av din bransch skaffar du dig bästa möjliga förutsättningar för att lyckas med ditt företag.


6. En konsult kan innebära att du själv slipper göra ”smutsgörat”

Att vara egenföretagare har förstås sina fördelar så länge det går bra för ditt företag. Det är dock långtifrån alltid som det är en dans på rosor. Som chef för ett företag kan du nämligen även ställas inför en mängd uppdrag som är mindre kul att tvingas genomföra. Ett exempel på detta är att säga upp personal. Även när det kommer till sådana tråkigheter kan du dock ha stor nytta av en konsult. När det gäller uppsägningar är det till exempel betydligt lättare att låta en konsult göra det istället för att du ska behöva göra det på egen hand. Som chef är nämligen chansen stor att du har personliga band till dina anställda, något som kan göra det mycket svårt och jobbigt att tvingas säga upp dem. Denna typ av band har dock inte en konsult och det blir därför betydligt lättare för denne att sköta uppsägningar och liknande.


Detta är bara några få av de många skäl som finns till varför det är en bra idé att använda sig av konsulthjälp. För att sammanfatta det hela så innebär dock konsulthjälp kort och gott att du underlättar för dig själv, samtidigt som du ökar dina chanser till framgång!

Av Elsa Johansson - 22 maj 2018 08:05


   

Först och främst bör vi klargöra vad en effektiv säljproduktivitet egentligen handlar om. Vi hör det i stort sett dagligen när vi talar om verksamheten inom företag rent generellt, men innebörden kan många gånger vara lite suddig.


Vilka är den effektiva säljproduktivitetens huvudingredienser?

  • Maximering av säljresultat

  • Minimering av kostnader

  • Balanserad nivå på tid och arbetsutförande

Som företag är det otroligt viktigt att ha fokus på just effektivitet rent allmänt i verksamheten och med rätt kontroll kommer slutresultatet påverkas i stor positiv grad. Ett väl implementerat säljstödsystem är A och O när det kommer till att hitta balans och effektivitet i hela kedjan inom ett företag. Även en smidig lösning på din IT drift i företaget är av stor vikt för verksamheten i sin helhet. Det finns idag att få support och säljverktyg för att öka ditt sälj på olika sätt, men några grundtips är en bra början.


Tips för att skapa produktivitet när det kommer till försäljning

  • Varurotation

Se till att företaget fokuserar på rätt produkter och att dessa även roteras på ett sätt som gör att försäljningen aldrig tappar. Är din vara istället en tjänst handlar det om att hålla tjänsten aktuell och ständigt tillgänglig för dina kunder.

  • Synka systemen

Låt inte ditt företag lida av att äldre system inte fungerar bra med ny teknik. Använd smarta lösningar som till exempel BizTalk för att koppla samman olika system och plattformar.

  • Fokus på support

Det är aldrig fel att utöka företagets IT support eftersom att denna del är otrolig viktig i en tid där i stort sett allt vi gör sker med ny teknik. Idag kan du ha ditt företag på en ort och din IT support på en annan, till exempel kontoret Göteborg och IT support Stockholm, i dagens samhälle kan dina avdelningar vara skilda utan några större problem för verksamheten som sådan. Många gånger kan det även vara kostnadseffektivt att placera IT drift och utöka företagets IT-support utomlands.

  • Tidsprestation

Undervärdera inte vikten av att analysera hur lång tid en viss arbetsuppgift faktiskt tar. När det kommer till försäljning är exempelvis ett nära samarbete mellan sälj och lager A och O för att skapa effektivitet och lönsamhet. Missa inget försäljningstillfälle på grund av att en vara eller tjänst tar för lång tid att göra tillgängligt för kunden.

Det här var bara några aspekter i ett tämligen stort ämne, men med rätt fokus på rätt saker kommer din försäljning på ett eller annat sätt gynnas. Glöm heller inte vikten av att synas på sociala medier som idag är en av de viktigaste kommunikativa plattformarna vi har!

Presentation

Fråga mig

0 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Mars 2019
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Affärstankar och Tips med Blogkeen
Följ Affärstankar och Tips med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se